Tìm hiểu về ký, mã hiệu trên máy nén lạnh


Cách đọc và hiểu các ký mã hiệu trên máy nén lạnh hoặc catalog máy
– HP (Horse Power): Mã lực hay Sức ngựa, Là đơn vị đo công suất động cơ của máy nén, hệ số qui đổi là: 1Hp = 746W.
– CV (Cheval Vapeur): Cũng là 1 đơn vị đo công suất động cơ, cũng có tên là Mã lực hay Sức ngựa, nhưng thuộc hệ đo do người Pháp đề xuất vào khoảng năm 1867. Hệ số qui đổi là: 1CV = 735.5W. Đơn vị đo CV hay sử dụng cho động cơ tàu thủy hoặc đầu kéo, đôi khi các tài liệu về động cơ máy nén trong khối các nước sử dụng tiếng Pháp sẽ dùng đơn vị đo CV thay cho HP
– RLA (Rate Load Ampere) – RLC (Rate Load Current): Là dòng điện định mức của động cơ, Vậy chỉ số RLA được xác đinh như thế nào ????? Cách xác định như sau: Người ta sẽ cho động cơ máy nén chạy với tải nặng nhất, khi đó dòng điện sẽ là dòng điện lớn nhất mà động cơ có thể chịu đưng được Maximum Continuous Amps (MCA). Sau đó lấy giá trị MCA đó chia cho hệ số 1.56 (nếu thử nghiệm theo chuẩn UL của Mỹ) hoặc chia cho 1.44 nếu thử theo chuẩn của 2 ông Copeland và Carrier. Như vậy, RLA có tác dụng dùng để xác định và lựa chọn thiết bị đóng cắt, thiết bị bảo vệ, cỡ dây cáp điện hoặc size của cầu chì hay Aptomat. Ngoài RLA hay RLC đôi khi người ta cũng sử dụng chỉ số tương đương là FLA (Full Load Ampere) gọi là dòng điện khi máy chạy đầy tải
– LRA (Locked Rotor Ampere): Là dòng điện khi động cơ bắt đầu khởi động (Dân thợ gọi là dòng Ù hay dòng đề). Thông thường LRA có giá trị gấp 5 đến 7 lần dòng chạy RLA tùy theo điều kiện khởi động
– Displacement: Là chỉ số xác định thể tích xy lanh của máy nén, có đơn vị đo là cm3 (Dân thợ gọi là Phân khối), Ví dụ xe Hông Đa 100 Phân khối, có nghĩa là dung tích xy lanh hữu ích của xe là 100cm3. Máy nén lạnh kiểu piston cũng tương tự như vậy. Thông thường 1 máy nén mà có Displacement = 18~20 cm3 thì động cơ máy nén sẽ có công suất tương đương là 1Hp (đối với Động cơ đốt trong thì là 13~14cm3 = 1Hp). Xác định trên 2 thông số là Bore và Stroke, theo công thức S = (pi.Bore)@2/4 *Stroke.
Trong đó:
– Bore: Là đường kính nòng xy lanh của máy nén piston, tính bằng mm.
– Stroke: Là khoảng chạy của tay biên xác định giữa 2 điểm chết trên và dưới, tính bằng mm.
– Swept Volume: là chỉ số xác định Thể tích quét của máy nén, hay là công suất bơm của máy nén, tính bằng m3/h.

================================
Nguồn: Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *